Αυτοκόλλητα από την αναρχική ομάδα vogliamo tutto e per tutti

Αυτοκόλλητα που τυπώθηκαν και κολλιούνται στους δρόμους της πόλης από την αναρχική ομάδα vogliamo tutto e per tutti

This entry was posted in Αφίσες, Στους δρόμους των γειτονίων μας. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *